Hiện nay khi bạn đăng ký tên miền tại AZDIGI, bạn sẽ được sử dụng hệ thống AZDIGI DNS để có thể trỏ tên miền của mình về máy chủ tùy ý.

Lưu ý rằng hệ thống AZDIGI DNS sẽ có cặp nameserver là ns1.azdigi.comns2.azdigi.com. Hệ thống này không phải là nameserver của hosting nên chỉ sử dụng nếu bạn cần trỏ tên miền về VPS của AZDIGI hoặc trỏ tên miền đăng ký tại AZDIGI ra máy chủ khác.

Trỏ tên miền về AZDIGI DNS

Để các bản ghi DNS trong hệ thống này hoạt động thì tên miền bạn phải trỏ về:

ns1.azdigi.com (45.252.248.5)
ns2.azdigi.com (103.221.220.3)

Nếu bạn đăng ký tên miền tại AZDIGI, hãy xem hướng dẫn đổi nameserver **tại đây**.

Truy cập vào trang quản lý DNS

Để sử dụng hệ thống này, bạn truy cập vào phần Tên miền -> Quản lý DNS.Quản lý DNS cho tên miền đăng ký tại AZDIGI

Đối với các tên miền đăng ký tại AZDIGI, hệ thống đã tự tạo sẵn một vùng DNS cho tên miền đó, bạn có thể ấn vào nút sửa vùng DNS của tên miền cần sửa.Tại đây bạn sẽ có thể thấy một số bản ghi có sẵn, bạn có thể xóa đi hoặc thay đổi lại giá trị của từng bản ghi. Lưu ý rằng bạn không được xóa các bản ghi NS có sẵn.

Quản lý DNS cho dịch vụ VPS

Nếu bạn sử dụng dịch vụ VPS tại AZDIGI thì bạn sẽ được phép tối đa 50 vùng DNS cho mỗi dịch vụ, có nghĩa là bạn sẽ thêm được 50 tên miền nếu sử dụng hệ thống DNS tại AZDIGI để trỏ tên miền về VPS.

Bạn tìm phần dịch vụ VPS của bạn trong trang quản lý DNS và ấn nút Thêm vùng mới để thêm tên miền vào hệ thống DNS.Sau đó bạn nhập tên miền và địa chỉ IP của VPS vào và ấn nút Thêm vùng.Thêm/Sửa bản ghi DNS

Bản ghi DNS nghĩa là những dữ liệu ghi của DNS để có thể các phần của tên miền hoạt động được. Mặc định khi thêm vùng DNS hệ thống sẽ có một số bản ghi DNS được tạo ra sẵn dành cho bạn.

Nếu bạn cần thêm bản ghi DNS vào đây thì nhấn vào liên kết Thêm bản ghi.Sau khi thực hiện thay đổi hãy ấn liên kết Lưu thay đổi phía dưới để lưu lại.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!