Hướng dẫn này áp dụng cho dịch vụ SSD KVM VPS

Mặc định Ubuntu 14.04 hiện nay đi kèm kernel phiên bản 3.13.0-24-generic. Bạn có thể tự kiểm tra phiên bản kernel trên VPS bằng cách sử dụng lệnh sau:

uname -r
Để thay đổi phiên bản kernel khác cho hệ điều hành Ubuntu 14.04, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong bài này.

Tìm phiên bản kernel
Trước tiên ta sẽ tìm phiên bản kernel có sẵn trong apt package bằng 2 lệnh sau:

sudo apt-get update
apt-cache search --names-only linux-image


Một danh sách các phiên bản kernel sẽ hiển thị ra, bạn chỉ cần tìm phiên bản cần cài đặt và thay lại số phiên bản trong lệnh cài đặt dưới đây:

sudo apt-get install linux-image-4.4.0-75-generic linux-headers-4.4.0-75-generic

Nếu hệ thống có hỏi bạn tạo tập tin /boot/grub/menu.lst hãy chọn Y.

Đối với phiên bản kernel không có trong thư viện

Nếu bạn cần cài phiên bản kernel không có sẵn trong thư viện thì hãy tìm phiên bản kernel tại http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/. Bạn chọn thư mục phiên bản cần tải về và tải hai tập tin generic và all dành cho amd64. Ví dụ:

wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.24/linux-headers-4.9.24-040924-generic_4.9.24-040924.201704210431_amd64.deb
wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.24/linux-image-4.9.24-040924-generic_4.9.24-040924.201704210431_amd64.deb
wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.24/linux-headers-4.9.24-040924_4.9.24-040924.201704210431_all.deb


Sau đó cài đặt tất cả tập tin vừa tải về:

sudo dpkg -i *.deb

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra danh sách các kernel đã cài đặt bằng lệnh sau:

dpkg --list | grep linux-image
Bây giờ bạn có thể làm tiếp bước dưới để hoàn tất.

Thiết lập phiên bản kernel khi boot
Sau đó sửa tập tin /boot/grub/grub.conf:

nano /boot/grub/grub.conf

Và thay phiên bản kernel mà ta đã cài ở trên (Lưu ý nhập chính xác số phiên bản):

default=0
timeout=10
title vmlinuz-4.4.0-75-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic root=LABEL=root ro
initrd /boot/initrd.img-4.4.0-75-generic


Ấn Ctrl + O để lưu lại và Ctrl + X để thoát ra. Sau đó khởi động lại VPS.

reboot
Sau khi VPS reboot hoàn tất, đăng nhập vào lại VPS và kiểm tra lại phiên bản kernel với lệnh uname -r.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật qua ticket hoặc support@azdigi.com để được trợ giúp tốt nhất.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!