Hiện nay tất cả các dãy IP thuộc sở hữu của AZDIGI đều đã chính thức hỗ trợ Reverse DNS, cụ thể tất cả IP tại AZDIGI sẽ được trỏ về địa chỉ Nameserver tại AZDIGI là ns1.azdigi.com và ns2.azdigi.com. Do vậy trong trường hợp bạn cần thiết lập RDNS cho IP để trỏ về domain của bạn thì sẽ cần khai báo bản ghi PTR cho IP.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ khác có hỗ trợ IP riêng và cần khai báo bản ghi PTR cho IP thì hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại support@azdigi.com để yêu cầu khai báo bản ghi PTR. Trong nội dung yêu cầu bạn vui lòng cung cấp IP cần khai báo và địa chỉ tên miền cần trỏ IP về.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!