Hiện tại AZDIGI có tổng cộng 2 cặp Nameserver như sau tương ứng với các dịch vụ.

Nameserver của AZDIGI DNS

Nếu quý khách đăng ký tên miền tại AZDIGI (không mua kèm Hosting) thì Nameserver mặc định của quý khách sẽ là:

ns1.azdigi.com
ns2.azdigi.com

Lưu ý rằng đây không phải là hệ thống Nameserver dành cho hosting nên khi trỏ tên miền về cặp nameserver này thì tên miền sẽ không thể hoạt động cho đến khi thêm các bản ghi DNS. Nếu bạn cần tên miền tự trỏ về hosting, hãy sử dụng cặp Nameserver của Hosting bên dưới.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng AZDIGI DNS

Nameserver của Hosting tại AZDIGI

Tất cả dịch vụ Hosting bao gồm gói tiêu chuẩn và gói doanh nghiệp đều sử dụng 2 cặp Nameserver sau:

ns3.azdigi.com
ns4.azdigi.com

Do vậy để tên miền hoạt động trên host quý khách phải trỏ tên miền về cặp Nameserver này. Khi sử dụng nameserver này, các bản ghi trong mục Zone Editor của cPanel sẽ hoạt động.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!