Tất cả hệ thống máy chủ và mạng tại AZDIGI đều được tự trang bị bởi các kỹ thuật viên có kinh nghiệm tại AZDIGI nhằm đảm bảo rằng hệ thống có khả năng tối ưu hóa cao nhất như tôn chỉ hoạt động của chúng tôi và có thể linh hoạt trong mọi tình huống.

Hiện tại hệ thống máy chủ của AZDIGI được đặt tại 2 trung tâm dữ liệu (datacenter) lớn tại Việt Nam gồm:

FPT Datacenter, khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7. Thành phố Hồ Chí Minh.
Viettel IDC Datacenter, khu công nghiệp Sóng Thần. Tỉnh Bình Dương.

Và chắc chắn sẽ được mở rộng triển khai trong tương lai.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!